Νέα - Άρθρα

Δύο μέρες μετά την 1η επέμβαση “Θερμικής Εκτομής / εξάχνωσης”, άνδρας ασθενής 77 ετών παρουσίασε παθολογικό κάταγμα διάφυσης δεξιού βραχιονίου από μετάσταση αδενοκαρκινώματος του εντέρου.

Έγινε «εξάχνωση» του όγκου ενδοαυλικά με την εφαρμογή της πρωτοποριακής τεχνικής “θερμικής εκτομής» με την αυτοψυχόμενη συσκευή ΡαδιοΣυχνοτήτων OsteoCool στην περιοχή του κατάγματος και χρήση θερμομέτρου (για προστασία του κερκιδικού νεύρου), ενώ μετά την εξάχνωση τοποθετήθηκε νεδομυελικός ήλος τιτανίου.

 

Ο ασθενής μετεγχειρητικά εμφάνισε σχεδόν πλήρη ύφεση πόνου και μπορούσε να αυτό-εξυπηρετηθεί, κάνοντας άμεση & πλήρη χρήση του άκρου!

 

Σχετικό slideshow: https://youtu.be/TkOHEt5oOw8